A mentesítendő földtani közeg térbeli elhelyezkedésének meghatározása

A kockázatelemzés megállapította, hogy ökológiai szempontból a vízzel borított mederben „D”=5,0 mgHg/kg koncentrációnál kisebb értékek esetén a szennyezőanyag folyamatos vízborítottság mellett is helyben hagyható, a szennyezőanyagot tartalmazó üledékből nem oldódik ki kockázatos mennyiségben higany.

Esetünkben ezt a határértéket ökológiai határértéknek („Dö”-nek) nevezzük.

A kockázatelemzés azt is megállapította, hogy 20,0 mgHg/kg fölötti higanytartalom a vízzel ritkán borított (szárazulaton) lévő üledékben és talajokban sem megengedett humán-egészségügyi szempontból.

Mindezek szem előtt tartásával a szennyezettségek vertikális lehatárolására a vizsgált keresztszelvényekben (67 db) feltüntették a mérési eredményeket, és szennyezőanyagonként megszerkesztették a „B”=szennyezettségi és „D”=beavatkozási határvonalakat.

A beavatkozási határvonalakkal ellátott keresztszelvényeket leegyeztették a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereivel, hogy a vízfolyás funkcióját, karbantarthatóságát és az élővilág rekolonizációját is elősegítő végleges mederalakulat jöjjön létre a beavatkozás lezárásakor.

A mederben lévő „D” kármentesítési célállapot határérték feletti szennyezett mederüledéket kotrással teljes körűen eltávolítják a mederkarbantartás során.

A tényfeltárás megállapította, hogy nem csak a vízfolyásban természetes módon kiülepedett mederszennyezésekre kell számítani, hanem a különböző időszakokban végzett karbantartási célú kotrási munkálatok következtében a parti oldalakon, a padkákon nem természetes fekvésben is találhatók szennyezett mederüledékek.

Ezért a mintaszelvények közötti szelvényekben interpolációval meghatározott egyesített „D” beavatkozási határvonalak pozícióját kivitelezés előtt ellenőrző minta-vételezésekkel szükséges pontosítani. A mintákat Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, Pb és Össz-klórfenol komponensekre kell megvizsgálni, és a kapott eredmények alapján kell véglegesíteni a beavatkozást az adott szelvényekben. Az ellenőrző mintavételezések és vizsgálatok mennyiségét a munkavégzés során, az egyes szakaszokon jelentkező tervtől való eltérések figyelembevételével kell meghatározni a célállapot megbízható elérésének függvényében.

A 3. szakaszon eltávolításra tervezett szennyezett mederüledék számított mennyisége
mintegy 218 000 m3, de a tervezett kitermelési szelvények közötti szakaszokon elvégzendő ellenőrző vizsgálatok (mintavétel, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, Pb és Össz-klórfenol tartalmak meghatározása) alapján módosulhat ez a mennyiség, amennyiben helyenként további szennyezett mederüledék eltávolítása szükséges.

Tervezők megszerkesztették a szennyezések horizontális térképi elterjedését is. A térképi megjelenítések 1:2000-es méretarányban földhivatali alaptérképekre történtek, így meghatározhatók azon földrészletek, ingatlanok helyrajzi számai, amelyeket érintenek a beavatkozások. Az érintett földrészletek, ingatlanok helyrajzi számai és a kapcsolódó tulajdoni lapok kigyűjtésre, és a KDT KTVF hatóság részére átadásra kerültek további ügyintézés végett.