Cecei közúti hídnál befejeződött a próbakotrás

2018-12-12-vel befejeződött a cecei közúti híd alatti egy km hosszon végzett próbakotrás, amelynek elsődleges célja az, hogy a további felszíni vizes monitoringpontok kijelölésre kerüljenek a lebegőanyag-tartalom által változó mértékben befolyásolt vízminőség meghatározása végett. Az új medergeometriában a kotrások során keletkező szennyezett csóva egy része is leülepedhet, amilyen mértékben azt az áramló víz lehetővé teszi.
A kármentesítési kotrás során kiemelt szennyezett mederüledék elszállítására várhatóan a 2019. évben kerül sor.

Kotró gépek
Mederkotrás a cecei híd alatt
Mederkotrás mindkét parton
Tags: