Közmeghallgatás Szabadbattyánban

2017-12-11-én közmeghallgatást tartott Szabadbattyán Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal épületében, amelyre meghívást kaptak a Nitrokémia Zrt. és a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium képviselői is. Az Önkormányzat képviselő-testülete és a megjelent lakosság tájékoztatása céljából beszámoltunk a 2014 óta folyó kármentesítésről, amely ez évben a Szabadbattyánt érintő szakaszon befejeződött, a meder helyreállítást is beleértve.
A növényzettelepítés, faültetések még folyamatban vannak.
Elkészültek a Jókai utcai érintett telkek kerítéseinek helyreállításai, valamint a kivitelezés során keletkezett úthibák kijavításai, és felszámolásra került a Szabadbattyán határában létesített Ideiglenes munkahelyi gyűjtő. A használt terület laboratóriumi ellenőrző vizsgálatokkal alátámasztott tisztasági minőségben került vissza eredeti tulajdonosának használatába.
A kármentesítést és a meder helyreállítását követően még várhatóan 4 év utómonitoring következik, amelynek során figyelemmel kísérik a kármentesített terület tisztaságát.
A Nitrokémia Zrt. és a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium ez úton köszöni Szabadbattyán tisztelt Önkormányzatának és lakosságának türelmét, megértő és segítő hozzáállását.

Tájékoztató2
Tájékoztató1
Áramlási holtteret szabályzó, élőhelyteremtő műtárgyak
Szabadbattyán, Cifra kert melletti meder
Szabadbattyán, MÁV híd alatti rendezett meder
Szabadbattyán külterület Tác felé
A MÁV híd alatti nyár fa törzse
Fa és cserjetelepítés a 7-es úti híd és az M7-es közötti meder jobb oldalán
Enyves éger ültetése a Szabadbattyáni Horgász tó melletti mederoldalon
A Horgász tó melletti meder
M7-es hid és a MÁV híd közötti meder
Szabadbattyán, Gyöngyszeme Horgász tó tavirózsái
Ültetett fasor a Horgász tó melletti oldalon
Ültetett fák a 7-es úti híd alatt
A visszaadott földterület
Új kerítések a régi telekhatáron
A helyreállított kerítések
Tags: