Kömeghallgatáson vettünk részt Aba településen

2016-11-30-án Aba település Önkormányzata által megtartott nyílt testületi ülésen meghívott vendég előadóként vehetett részt a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium. A közmeghallgatáson az Aba települést is érintő kármentesítési projektről számolhatott be a Konzorcium, miszerint a 2016. év végére várhatóan a Tác és Soponya között lévő abai mederszakasz teljeskörűen megtisztításra kerül az által, hogy a szennyezett mederüledéket kotrással eltávolítjuk, majd pedig hulladékot kezelő telepekre elszállítjuk. A tájékoztatást köszönettel vették a jelenlévők. Az abai közmeghallgatásra előzetesen készített tájékoztató anyagot a jelen híradásunkhoz csatolva honlapunkon ismertetjük.

Abai tájékoztató 2. oldala
Tájékoztató Aba számára
Tags: