Közmeghallgatás Tácon és Sárkeresztúron

2016-11-24-én közmeghallgatásokon mutathattuk be a Sárvíz-Nádor csatorna kármentesítési munkálatainak előrehaladottságát.
Délután 17:00-i kezdettel Tác település Önkormányzata tartott nyílt testületi ülést, ahol első napirendi pontként a jelenlévők megtudhatták, hogy a településük külterületén lévő csatorna 2016 novemberére teljes körűen megtisztításra került, és a kotrásokkal szabdalt meder rendezése a 2017. évben várható. A táci közmeghallgatáson örömmel vették a jelenlévők a tájékoztatást, és külön megköszönték a kivitelező Konzorcium körültekintő munkáját, miszerint a közúti kicsatlakozásokat folyamatosan takarító géppel tartották tisztán a közlekedő gépjárművek számára.

Még ugyanezen a napon Sárkeresztúron is nyílt testületi ülést tartottak, ahová szintén hivatalosak voltunk a kármentesítési projekt ismertetése okán. Sárkeresztúr annyiban érintett a munkálatokkal, hogy a kálózi hídnál létesült ideiglenes munkahelyi gyűjtőről a hulladékot a települést érintve lehet csak kiszállítani a 63-as közútra, ezért különösen fontos volt a projekt vezetése számára a kiszállításokról tárgyilagosan tájékoztatni az érintett település lakosságát. A közmeghallgatáson a megjelent lakosság részéről élénk érdeklődés volt tapasztalható a projekt, valamint a kármentesítés fontossága iránt. A figyelem középpontjába leginkább a szállítójárművek okozta várható forgalomnövekedéssel szembeni észrevételek megnyugtató megválaszolása került.
A táci és sárkeresztúri közmeghallgatásokra készített tájékoztató anyagokat a jelen híradásunkhoz honlapunkon mellékeljük.

Tájékoztató plakát Sárkeresztúr részére
Színes tájékoztató 2. oldal Sárkeresztúr számára
Színes tájékoztató Sárkeresztúr számára
Táci tájékoztató 2. oldala
Tájékoztató Tác Önkormányzat részére
Tags: