Biológus terepbejárás volt Sárbogárd külterületén

2016-09-21-én közös terepbejárást tartottak a Madártani Egyesület biológus szakemberei és a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium munkatársai a Sárvíz-Nádor csatorna Sárbogárd külterületét érintő szakaszán a Nagyhörcsöki híd és az Örspusztai híd között, ahol kíméleti területeket jelöltek ki fakarókkal megjelölve, valamint fotózva és GPS koordinátákkal megjelölve a védendő fákat, facsoportokat. Mindeközben a fellelhető élővilág egyedei is lencsevégre kerültek.

Sárga gévagomba
Kíméleti terület kijelölése
Közönséges boglárka - kék lepke
Nyári ludak vonulása "v" akalban
Tarkalepke - Papilio nymphalis
Imádkozó sáska megfigyel minket
Admirális lepke - Vanessa atalanta
Nokkosperhosen toukat
Védendő fűzcsoport
Védelem alá helyezett fák
Védendő fűzfa
Védendő facsoport
Leveli béka
Imádkozó sáska
Fürge gyík
Egerész ölyv
A biológus csapat kijelöl egy védendő fűzfát
A nagy fehér amerikai szövőlepke hernyója
Kíméleti területhatárt jelző fakaró GPS koordinátamérése
Sárga nőszirom a vízparton
Kíméleti terület
Kíméleti terület határát jelölő fakató
Halászó sas
Mederkép a Lóki pataktól lefelé
Mederkép a Lóki pataktól felfelé
Lóki patak torkolata
Dankasirályok csapata
A Sárbogárd - Nagyhörcsöki híd feletti munkaterület
Tags: