Lakossági terepbejárás

Szórólapon kiértesített időpontban, 2015. 09. 16-án, 10:00-kor Aba külterületén az Aba – Felsőszentiván (Bodakajtor) közötti közút és a csatorna, illetve az Ideiglenes munkahelyi gyűjtő hely felé vezető földút kereszteződésénél találkoztak a Megrendelő és a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium képviselői, szakemberei Aba és Felsőszentiván (Bodakajtor) lakosaival.

Jelenlévők közösen megtekintették az Ideiglenes munkahelyi gyűjtő helyet, annak műszaki kivitelezését, a belső szállításra megerősített organizációs utat egészen a Felsőszentiváni tűs gátig, valamint a meder jelenlegi állapotát.
Jelenlévők részletes tájékoztatást kaptak a Sárvíz-Nádor csatorna szennyezettségéről, a kármentesítés szükséges voltáról, a folyamatban lévő kármentesítésről és a kotrási meddő, mint hulladék kezeléséről, elszállításáról.

A megjelent lakosok részéről felvetett észrevételek:
 A felsőszentiváni (bodakajtori) Zichy kastély területén álló víztorony épségét féltik a megnövekedő tehergépjármű forgalom miatt,
 Aggódnak a közúti forgalom miatt esetlegesen megnövekvő porhatás miatt,
 Jelezték, hogy a felsőszentiváni (bodakajtori) kivezető út mellett nincs járda, a gyalogos forgalom
(munkába menők, iskolások) a közúton történik, tehát kérik, hogy a szállító tehergépjárművek
fokozott figyelemmel közlekedjenek ezen az útszakaszon.

A megjelent lakosok felvetéseire a Konzorcium képviselői az alábbi válaszokat adták:
- a gyalogos forgalomra külön figyelemmel lesznek a teherautó vezetők,
- a porhatás a nedves üledék mozgatásából elhanyagolható, szükség esetén nedvesítéssel védekeznek,
- a víztoronyra nem lesznek hatással a kis sebességgel közlekedő teherautók..

Konzorcium tisztázta továbbá, hogy a mederkotrás során kiemelt üledék kotrási meddőnek minősül,
külön kiemelve, hogy NEM lerakóhely épül, hanem IDEIGLENES munkahelyi gyűjtőhely, ahonnan elszállításra kerül a kotrási meddő, és végül az ideiglenes munkahelyi gyűjtő hely is felszámolásra kerül, visszaállítva eredeti állapotába, az igénybe vett terület tisztaságát igazolandó ellenőrző vizsgálatokat fognak végezni.
Jelen lévő érdeklődők az elmondottakat megértették, és kifejezték, hogy személy szerint örülnek a
kármentesítési projektnek, de az észrevételeikben megfogalmazott fenntartásaikat kérik figyelembe
venni a munkálatok során.
A helyszíni bejárással egybekötött tájékoztatás jó hangulatban 12:45-kor zárult.

Találkozó a megbeszált helyen
Ideiglenes munkahelyi gyűjtőhely Aba külterületén
A Zichy kastély területén álló víztorony
A csatorna medrének megtekintése
Területbejárás és tájékoztatás a Felsőszentiváni tűs gátnál
Tags: