Megkezdődött a mederkotrás Sárszentmihálynál

Sárszentmihály külterületén a duzzasztó alatt a mai nappal (2015-07-22) megkezdődött a Sárvíz-Nádor csatorna mederkotrása a megfelelő tervezés és terepi előkészítést követően. A kikotort szennyezett mederüledék minimum 15 napig víztelenítés és további vizsgálatokhoz mintázás céljából a partélen marad. Ezt követően a mederüledéket a terepi viszonyok között is közlekedésre alkalmas teherautókkal kivitelező elszállítja az Úrhida-Székesfehérvár közötti fő közlekedési út hídja mellett kialakított ideiglenes munkahelyi gyűjtő területre, ahol azt közúti közlekedésre alkalmas járművekre rakja át, és szállítja el a hulladékkezelő helyre.

A Sárpentelei híd alatt
Kanalas kotró közelről
A Sárpentelei híd alatti mederszakasz kotrása
Két kotróval folyik a munka a mederben
Mederkotrás
Virágkáka megmaradt a Sárpentelei híd alatt
Ideiglenes munkahelyi gyűjtő terület
Sárszentmihály felé
Tags: