Megkezdődött a kotrások előtti biológiai élet felmérése és a védendő egyedek biztonságba helyezése

A vegetációs időszak beindulásával párhuzamosan megkezdődtek a tavaszi és kora nyári növény és állattani megfigyelések a kármentesítendő Sárvíz-Nádor vízfolyás mentén.
A megfigyelések célja a védendő növény- és állatfajok feltérképezése, a védett egyedek szükség szerinti biztonságba helyezése.
A védendő fajok a Sárvíz-Nádor csatorna mentén a madarak, hüllők, kétéltűek és egyes hal féleségek közül várhatók.

A madártani megfigyelések egyben a fészkelő helyek felderítését és védelembe helyezését is célozzák. A hüllők és kétéltűek felmérésére -az évszakos felmelegedés során- várhatóan május hónapban kerül sor.

A halak felmérése április második felében megkezdődött, és már több védett faj reprezentáns egyedeinek biztonságot nyújtó helyre történő áttelepítése is megtörtént. A felmérési és mentési munkálatok a meder kotrási munkálatait megelőzik. A cél az, hogy a kotrások során védendő fajok egyedei a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.

Honlapunk fotógalériájában számos képet közlünk a Sárvíz-Nádor csatorna gazdag növény és állat világáról.

Jégmadár fészkelő helye
A halak mentése elektromos lehalászással történik
Karika keszeg
Domolykó
Nagy kócsag
Razbóra
Vágó csík
Tarka géb
Szivárványos ökle
A mentett halak átúsznak a közeli Malom-csatornába
Áttelepítés a Malom-csatorna egy másik szakaszán
Tags: