Egynyári seprence

Egynyári seprence

Az egynyári seprence (Stenactis annua, régebben Erigeron annuus), a őszirózsafélék (Asteraceae) családjába, a őszirózsaformák (Asteroideae) alcsaládjába tartozó növényfaj. Észak-Amerikából származik. Mára azonban Európában, így hazánkban is elterjedt, vízpartokon, töltéseken, vágásokban, ártéri ligetekben, gyomtársulásokban gyakori növény.
Jellemzői
Egyéves növény – 50– 100 cm magasra megnő. Szára bogernyősen ágas, dudvaszára van. Alsó levelei széles lándzsásak, majdnem kerekdedek, durván fűrészesek, hirtelen nyélben keskenyedők, a felső levelek keskenyebbek, lándzsásak, ülők. Virágzata összetett, laza sátorozó bogernyőben nyílnak. Az egyes virágzatok 15–20 mm szélesek. A fészekpikkelyek gyengén szőrösek.
A virágzat sugaras szimmetriájú, csöves és nyelves virágokból áll. A több sorban álló pártát igen keskeny, fonalszerű sziromlevelek keretezik. Csöves virágai sárgák, nyelves virágai fehérek, hosszúak. A ssp. annuusnál 7–10 mm hosszúak, rendszerint halványlila, ibolyáspiros vagy halványkék színűek.
Termése kaszat, a termés csúcsán bóbita van. A bóbita szőrei két sorban állnak, de a külső sor igen rövid sertéjű, a széllel terjed.
Fotó: Stefánné Lévai Edit (Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium), szöveg: Növényhatározó - Mozilla Firefox