Régészeti feltárás volt az 1. és a 2. számú munkahelyi gyűjtőterületen

2014. 09. 5 és 18-a között a Séd-Nádor csatorna kármentesítése – 3. kármentesítési szakasz 1. (Sárszentmihály – Alsó malom) és a 2. számú munkahelyi gyűjtőterületén (Aba külterület – szántóföld) régészeti próbafeltárásokat végzett a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ a Szent István Király Múzeum bevonásával (adatgyűjtés és próbafeltárás).

Az elvégzett régészeti kutatásról és feltárásról a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ a Szent István Király Múzeum bevonásával Előzetes régészeti dokumentációt készített, amely szerint munkavégzés tekintetében mindkét helyszínen megoldható régészeti szakfelügyelettel a gyűjtőhelyek kialakítása a régészeti lelőhely bolygatása nélkül úgy, hogy elegendő intakt védőréteg marad a területen.

A terület lelőhely-diagnosztikai vizsgálata
Kiásott régészeti lelet helye a 2. számú munkahelyi gyűjtő területen
Régészeti feltárás a 2. számú munkahelyi gyűjtő területen
Régészeti feltárás a 2. számú munkahelyi gyűjtő területen
Régészeti lelet helyszínének megjelölése
Régészeti lelet helye a 2. számú munkahelyi gyűjtő területen
Tags: