Hírek, események

2016/09/22

2016-09-21-én közös terepbejárást tartottak a Madártani Egyesület biológus szakemberei és a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium munkatársai a Sárvíz-Nádor csatorna Sárbogárd külterületét érintő szakaszán a Nagyhörcsöki híd és az Örspusztai híd között, ahol kíméleti területeket jelöltek ki fakarókkal megjelölve, valamint fotózva és GPS koordinátákkal megjelölve a védendő fákat, facsoportokat. Mindeközben a fellelhető élővilág egyedei is lencsevégre kerültek.

A Sárbogárd - Nagyhörcsöki híd feletti munkaterület
Dankasirályok csapata
Lóki patak torkolata
Mederkép a Lóki pataktól felfelé
Mederkép a Lóki pataktól lefelé
Halászó sas
Kíméleti terület határát jelölő fakató
Kíméleti terület
Sárga nőszirom a vízparton
Kíméleti területhatárt jelző fakaró GPS koordinátamérése
A nagy fehér amerikai szövőlepke hernyója
A biológus csapat kijelöl egy védendő fűzfát
Egerész ölyv
Fürge gyík
Imádkozó sáska
Leveli béka
Védendő facsoport
Védendő fűzfa
Védelem alá helyezett fák
Védendő fűzcsoport
Nokkosperhosen toukat
Admirális lepke - Vanessa atalanta
Imádkozó sáska megfigyel minket
Tarkalepke - Papilio nymphalis
Nyári ludak vonulása "v" akalban
Közönséges boglárka - kék lepke
Kíméleti terület kijelölése
Sárga gévagomba
2016/09/15

2016-09-15-én elkezdődtek a meder-helyreállítás munkálatai egyszerre több helyen, Sárszentmihály külterületén, valamint Szabadbattyán kül- és belterületén.

Vízfolyáshoz tartozó terület a mentett oldalon
Terv szerinti meder kialakítása kotrógéppel
Mederrendezési munkálatok Szabadbattyán külterületén
Mederrendezés Szabadbattyánban, a Cifra kerttel szemben
Mederrendezés Szabadbattyán határában
2016/09/08

Megkezdődött a mederkotrás a Felsőszentiváni duzzasztó és a Soponyai híd közötti mederszakaszon. A kotró gépek a bal és jobb parton dolgoznak. A kikotort mederüledéket 15 napig a partélen szikkasztják, azután az Aba külterületén lévő Ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyre szállítják, majd közúti közlekedésre alkalmas járművekre átrakodva elszállítják végleges ártalmatlanító lerakóba.

Ideiglenes munkahelyi gyűgjtőhely Aba külterületén
Kikotort mederüledék kiszállítása az Ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyre
Mederkotrás a bal parton
Mederkotrás a jobb parton
2016/08/29

2016. augusztus hóban lezárultak a 3/1-es szakasz (Sárszentmihályi és a Felsőszentiváni duzzasztó közötti mederszakasz) alapkotrási munkálatai. Jelenleg itt még kotrás utáni ellenőrző mintavételezéseket végeznek, és a beérkező laboratóriumi eredmények alapján határozzák meg az esetleges utó kotrások szükségességét. Ugyanakkor a szakemberek már előkészítették a következő, 3/2-es szakasz (Felsőszentiváni duzzasztó - Sárbogárd, Nagyhörcsöki híd között) egy részét a munkavégzéshez.
2016. 08. 25-én a munkaterület átadását követően megkezdődtek a Felsőszentiváni duzzasztó és a...

Kotrás és szállítás a Felsőszentiváni duzzasztó felett
Felsőszentiváni duzzasztó
Kotró gépek a 3/2 szakasz ülepítő terében
Ülepítő tér látképe a 3/2-es szakaszon
Kotrás a Felsőszentiváni duzzasztó feletti jobb oldalon
DSC08882.JPG
Ülepítő tér kotrása a Sárbogárd - Nagyhörcsöki híd felett
Mederkép a 3/2 szakasz egy részletéről
2016/07/31

A július hó második felében rendszeresen lezúduló nagy mennyiségű csapadék kissé visszavetette a kotrási munkálatok intenzitását, ugyanakkor a hulladék-kiszállításokat a kisebb fennakadások ellenére is fokozatos mennyiségnöveléssel sikerült megoldani.
Tovább nehezítette július hó második felében a helyzetet, hogy a vízfolyás térségében a környező halastavakat minden évben ebben az időszakban töltik fel, amihez a Felsőszentiváni duzzasztót is lezárják egy adott időszakban, és ennek következtében tovább emelkedett a mederben a vízszint oly mértékben, hogy a duzzasztó fölötti kb. 2 km-...

Aba külterületén egy "mentett oldal", most madárparadicsom
Magas vízállás a Sárvíz-Nádor csatornán
Vízállás a Felsőszentiváni tűs gátnál
Duzzasztás a Felsőszentiváni tűs gátnál
A Felsőszentiváni tűs gát pallói
 Felsőszentiváni tűs gát vízmércéje
DSC08601.JPG
Magas vízállás a Táci hídnál
Szabadbattyánban is magas a vízállás az M7-es hídnál
Szabadbattyán, M7-es híd
Hulladék kiszállítása a Hadi úti híd alatt
Partélről történő hulladék-beszállítás a Tác külterületén lévő Ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyre