Hírek, események

2017/06/15

2017-05-25-én megkezdődött a mederrendezés a Szabadbattyán, MÁV híd és a Tác Gorsiumi híd között. A Nádor-csatorna e szakaszának mindkét partján dolgoznak a mederrendezést végző munkagépek. A Vízügyi Igazgatóság által is jóváhagyott mederrehabilitációs terveknek megfelelően alakítják ki a meder formáját, a rézsűlábazatot a szükséges helyeken vízépítési kövekkel erősítik meg. Ezt követően majd a megfelelő vegetációs időszakban növényzettelepítésre és füvesítésre kerül sor.

Mederrendezés a Szabadbattyán MÁV híd alatt
Mederrendezés a balparton
Rézsűprofilozás
Mederrendezési munkálatok mindkét parton
Mederrendezés a jobb parton
Kotrógépek végzik a meder rendezését
A bal part
2017/06/14

Ideiglenes áteresz épült a Dinnyés-Kajtori csatorna felett. Az épített átjáró út ideiglenes, csak addig marad fenn, amíg a kotrási és mederrendezési munkálatok zajlanak, azután visszaállításra kerül az eredeti állapot. Az ideiglenesen épített átjáró az őrzött munkaterület része, ott munkagépek közlekednek, ezért idegenek számára az ott tartózkodás balesetveszélyes és tilos. Tisztelettel kérjük a környező települések lakosságának részéről a fenti figyelmeztetés megértését és betartását.

Gát átvágása
Átjárás
Átjáró építése
út építése
Munkavégzés a munkagödörben
A Dinnyés-Kajtori csatorna elgátolt munkagödre
Tubosider áteresz csövek beépítése
2017/05/25

2017-05-25-én kihelyezésre kerültek a mindkét irányból behajtani tilos táblák, kivétel engedéllyel, valamint a "Védett, telepített növényzet, átjárás tilos!" feliratú táblák a Sárvíz-Nádor csatorna azon partszakaszain, ahol növényzettelepítés történt a Sárszentmihályi duzzasztó és az M7-es autópálya hídja közötti szakaszon.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a Nádor-csatorna sárszentmihályi, szabadbattyáni, táci és abai szakaszai a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium munkaterülete, így ott bármilyen nemű közlekedés, (jármű, állatterelés, legeltetés, quadozás, stb.) a továbbiakban...

Telepített cserje a Sárszentmihályi duzzasztó alatti bal oldalon
Telepített fűz
Telepített fa és cserje sor a Szabadbattyán, 7-es út hídja alatti jobb, mentett oldalon
Telepített fasor Szabadbattyánban a 7-es úti híd alatt jobb oldalon
Növényzetet védő tábla a Szabadbattyán, 7-es út hídja alatti jobb parton
Növényvédő tábla
Növényvédő tábla a Sárszentmihályi duzzasztó alatti bal oldalon
Helyszín: a Pentelei híd feletti bal oldal
2017/05/01

A Tác külterületén létesített ideiglenes munkahelyi gyűjtő 2017-04-30-ig bezárólag elbontásra került.

Befejező munkálatok a 2/c-n
A 2/c Ideiglenes munkahelyi gyűjtő bal oldali területének rendezése
A 2/c Ideiglenes munkahelyi gyűjtő bontása
A 2/c Ideiglenes munkahelyi gyűjtő bal oldali területének bontása
2017/04/28

A Sárszentmihályi duzzasztó és a Szabadbattyán MÁV híd között a mederrendezés befejező mozzanataként tájba illeszkedő cserje és fatelepítésre került sor. Ez úton is szeretnénk felhívni a térségben élők figyelmét arra, hogy a meder partoldalaiban telepített növények, fiatal facsemeték és cserje növendékek védelemre szorulnak megeredésük
és megerősödésük időszakában, ami várhatóan 2-3 év is lehet.
Külön kéréssel fordulunk a térségben élőkhöz azzal kapcsolatban, hogy a Nádor-csatorna területén telepített növényzet megóvását tekintsük közös ügyünknek. A rendezett, füvesített meder...

Szabadbattyán értesítője - 2. oldal
Szabadbattyán értesítője
Sárszentmihály értesítője - 2. oldal
Sárszentmihály értesítője
Szabdbattyán 7-es úti híd és az M7-es hídja közötti mederszakasz ültetett növényzete
Fa és cserje ültetvény a Sárszentmihályi duzzasztó és a Pentelei híd között
Sárszentmihályi mederszakaszon még nagyon picik, de hajtanak a cserjék