Hírek, események

2016/10/03

Nagy erőkkel zajlik a Sárvíz-Nádor csatorna mederrendezése, a rézsűprofilozást kotrógépek végzik, a mederben a szükséges helyeken vízépítési kövekkel erősítik meg az oldalrézsűket. A mederrendezés jelenleg a Sárszentmihályi duzzasztó és a Szabadbattyán 7-es útja között zajlik. A lakosság az Önkormányzatok által kifüggesztett konzorciumi plakátok útján is tájékozódhat a munkavégzésről.

Szabadbattyán, Jókai utcai telkek végében folyó mederrendezési munkálatok
Medervonal kialakítása és vízépítési kövekkel történő megerősítése
Mederrendező munkagépek Sárszentmihály külterületén
Medervonal kialakítása az Úrhidai híd felett
Tájékoztató szöveg Szabadbattyán részére
Plakát Szabadbattyán lakossága részére
Tájékoztató szöveg Sárszentmihály részére
Plakát Sárszentmihály lakossága részére
2016/09/29

Szabadbattyán külterületén az Ideiglenes munkahelyi gyűjtőhely elbontása megkezdődött, várhatóan október hónap végére befejeződik.

Ideiglenes munkahelyi gyűjtőhely elbontása Szabadbattyán külterületén
2016/09/22

2016-09-21-én közös terepbejárást tartottak a Madártani Egyesület biológus szakemberei és a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium munkatársai a Sárvíz-Nádor csatorna Sárbogárd külterületét érintő szakaszán a Nagyhörcsöki híd és az Örspusztai híd között, ahol kíméleti területeket jelöltek ki fakarókkal megjelölve, valamint fotózva és GPS koordinátákkal megjelölve a védendő fákat, facsoportokat. Mindeközben a fellelhető élővilág egyedei is lencsevégre kerültek.

A Sárbogárd - Nagyhörcsöki híd feletti munkaterület
Dankasirályok csapata
Lóki patak torkolata
Mederkép a Lóki pataktól felfelé
Mederkép a Lóki pataktól lefelé
Halászó sas
Kíméleti terület határát jelölő fakató
Kíméleti terület
Sárga nőszirom a vízparton
Kíméleti területhatárt jelző fakaró GPS koordinátamérése
A nagy fehér amerikai szövőlepke hernyója
A biológus csapat kijelöl egy védendő fűzfát
Egerész ölyv
Fürge gyík
Imádkozó sáska
Leveli béka
Védendő facsoport
Védendő fűzfa
Védelem alá helyezett fák
Védendő fűzcsoport
Nokkosperhosen toukat
Admirális lepke - Vanessa atalanta
Imádkozó sáska megfigyel minket
Tarkalepke - Papilio nymphalis
Nyári ludak vonulása "v" akalban
Közönséges boglárka - kék lepke
Kíméleti terület kijelölése
Sárga gévagomba
2016/09/15

2016-09-15-én elkezdődtek a meder-helyreállítás munkálatai egyszerre több helyen, Sárszentmihály külterületén, valamint Szabadbattyán kül- és belterületén.

Vízfolyáshoz tartozó terület a mentett oldalon
Terv szerinti meder kialakítása kotrógéppel
Mederrendezési munkálatok Szabadbattyán külterületén
Mederrendezés Szabadbattyánban, a Cifra kerttel szemben
Mederrendezés Szabadbattyán határában
2016/09/08

Megkezdődött a mederkotrás a Felsőszentiváni duzzasztó és a Soponyai híd közötti mederszakaszon. A kotró gépek a bal és jobb parton dolgoznak. A kikotort mederüledéket 15 napig a partélen szikkasztják, azután az Aba külterületén lévő Ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyre szállítják, majd közúti közlekedésre alkalmas járművekre átrakodva elszállítják végleges ártalmatlanító lerakóba.

Ideiglenes munkahelyi gyűgjtőhely Aba külterületén
Kikotort mederüledék kiszállítása az Ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyre
Mederkotrás a bal parton
Mederkotrás a jobb parton