Hírek, események

2016/12/26

A Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium 2016-12-12-én 16:00 órai kezdettel a Szabadbattyán település Önkormányzata által megtartott nyílt testületi ülésen meghívott vendég előadóként vehetett részt. A közmeghallgatáson az Aba települést is érintő kármentesítési projektről számolhatott be a Konzorcium, miszerint a 2015. évben megtisztított meder rendezési munkálatai a Sárszentmihály-i duzzasztó és a Szabadbattyán-i MÁV híd közötti szakaszon várhatóan a 2016. év december hóban befejeződik. A település külterületén létesített ideiglenes munkahelyi gyűjtő október hóban felszámolásra került, és a...

Tájékoztató Szabadbattyán Önkormányzat részére
Szabadbattyáni tájékoztató 2. oldala
2016/12/26

2016-11-30-án Aba település Önkormányzata által megtartott nyílt testületi ülésen meghívott vendég előadóként vehetett részt a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium. A közmeghallgatáson az Aba települést is érintő kármentesítési projektről számolhatott be a Konzorcium, miszerint a 2016. év végére várhatóan a Tác és Soponya között lévő abai mederszakasz teljeskörűen megtisztításra kerül az által, hogy a szennyezett mederüledéket kotrással eltávolítjuk, majd pedig hulladékot kezelő telepekre elszállítjuk. A tájékoztatást köszönettel vették a jelenlévők. Az abai közmeghallgatásra előzetesen készített...

Tájékoztató Aba számára
Abai tájékoztató 2. oldala
2016/12/26

2016-11-24-én közmeghallgatásokon mutathattuk be a Sárvíz-Nádor csatorna kármentesítési munkálatainak előrehaladottságát.
Délután 17:00-i kezdettel Tác település Önkormányzata tartott nyílt testületi ülést, ahol első napirendi pontként a jelenlévők megtudhatták, hogy a településük külterületén lévő csatorna 2016 novemberére teljes körűen megtisztításra került, és a kotrásokkal szabdalt meder rendezése a 2017. évben várható. A táci közmeghallgatáson örömmel vették a jelenlévők a tájékoztatást, és külön megköszönték a kivitelező Konzorcium körültekintő munkáját, miszerint a közúti...

Tájékoztató Tác Önkormányzat részére
Táci tájékoztató 2. oldala
Színes tájékoztató Sárkeresztúr számára
Színes tájékoztató 2. oldal Sárkeresztúr számára
Tájékoztató plakát Sárkeresztúr részére
2016/11/27

A szennyezett mederüledék alapkotrása a Felsőszentiváni duzzasztó és a Soponyai híd közötti mederszakaszon befejeződött. Jelenleg az ellenőrző vizsgálatok zajlanak. A vizsgálati eredmények alapján a szükséges helyeken kiegészítő utókotrásokat végeznek.
A kotrásokból származó szennyezett mederüledéket mint hulladékot folyamatosan szállítják az engedéllyel rendelkező befogadó helyekre (hulladékkezelő telepekre).
A hulladék-kiszállítás jelenleg a Tác és Aba külterületén lévő ideglenes munkahelyi gyűjtőkről történik.
Időközben elkészült egy újabb ideglenes munkahelyi...

Tájékoztató a Sárkeresztúr Önkormányzat részére
Sárkeresztúr színes képes tájékoztatója
Sárkeresztúr színes képes tájékoztatója 2. oldal
A Sárkeresztúrt tájékoztató szórólap, plakát
A Tác külterületén lévő Ideiglenes munkahelyi gyűjtő
Az Aba külterületén lévő Ideiglenes munkahelyi gyűjtő
A sárkeresztúri Ideiglenes munkahelyi gyűjtő
Közúti szállító jármű és Belső szállítási úton közlekedő tehergépjásmű
2016/11/05

A mederrendezés földmunkálatai az Úrhidai híd felett már elkészültek, az Úrhidai híd alatt Szabadbattyánig pedig folyamatban vannak, várhatóan november végéig elkészülnek.

Szabadbattyán, Cifra kerttel szembeni part
Szabadbattyán külterületi meder
Az Úrhidai híd alatti rendezett meder
Áramlási holtteret biztosító, élőhelyteremtést szolgáló létesítmény
A Pentelei híd feletti rendezett meder
A Pentelei híd alatti rendezett meder
Folyamatban lévő munkálatok az Úrhidai híd alatt
Az Úrhidai híd feletti rendezett meder