Hírek, események

2017/04/28

A Sárszentmihályi duzzasztó és a Szabadbattyán MÁV híd között a mederrendezés befejező mozzanataként tájba illeszkedő cserje és fatelepítésre került sor. Ez úton is szeretnénk felhívni a térségben élők figyelmét arra, hogy a meder partoldalaiban telepített növények, fiatal facsemeték és cserje növendékek védelemre szorulnak megeredésük
és megerősödésük időszakában, ami várhatóan 2-3 év is lehet.
Külön kéréssel fordulunk a térségben élőkhöz azzal kapcsolatban, hogy a Nádor-csatorna területén telepített növényzet megóvását tekintsük közös ügyünknek. A rendezett, füvesített meder...

Szabadbattyán értesítője - 2. oldal
Szabadbattyán értesítője
Sárszentmihály értesítője - 2. oldal
Sárszentmihály értesítője
Szabdbattyán 7-es úti híd és az M7-es hídja közötti mederszakasz ültetett növényzete
Fa és cserje ültetvény a Sárszentmihályi duzzasztó és a Pentelei híd között
Sárszentmihályi mederszakaszon még nagyon picik, de hajtanak a cserjék
2017/03/31

A Sárszentmihályi duzzasztó alatti bal oldalon a Pentelei hídig több száz cserje ültetésére került sor, amelyek picik ugyan, de leveles hajtásokat hoztak. A Pentelei híd és az Úrhidai híd közötti szakaszon ugyancsak nagy mennyiségű cserje és facsemete kiültetésére került sor, felváltva mindkét oldalon. Telepíthető fafajok: fehér fűz, törékeny fűz, fehér nyár, enyves éger, a telepíthető cserjék: veresgyűrű som, egybibés galagonya, kökény, fekete bodza.
Szabadbattyánban pedig a Horgász tó mindkét oldalán, illetve a 7-es út hídja és az M7-es autópálya hídja között telepített a...

Szabadbattyán 7-es út és M7-es közötti jobb oldalon
Szabadbattyán, 7-es út hídja alatt jobb oldalon
Szabadbattyán, Horgász tóval szemközti terület
Szabadbattyán, M7-es hídja alatti jobb oldalon a nagy fák mellett
Szabadbattyán, Horgász tó mellett
Piciny hajtás Sárszentmiháhy külterületén
Fakarókkal megjelölt terület, cserjékkel beültetve - Sárszentmiháhy külterületén
2017/03/22

2017-03-22-én a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium átadta tájékoztató leveleit és a lakosságot tájékoztató plakátokat kifüggesztés céljából a Szabadbattyán, Aba, Tác és Sárkeresztúr települések Önkormányzata részére, amelyekben jelzi a 2017. évben várható mederkotrási és helyreállítási munkálatok településeket érintő hatásait, illetve a munkálatok kezdésének várható időpontját.

Tájékoztató Sárkeresztúr Önkormányzat részére - 2017
Plakát Sárkeresztúr Önkormányzat részére - 2017
Tájékoztató Tác Önkormányzat részére - 2017
Plakát Tác Önkormányzat részére - 2017
Tájékoztató Szabadbattyán Önkormányzat részére
Tájékoztató Aba Önkormányzata részére - 1. oldal
2017/03/22

2017-03-20-án megkezdődött a Tác külterületén létesített 2/c sz. Ideiglenes munkahelyi gyűjtő elbontása. A munkálatok befejeztével a terület tisztaságát laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizve adja vissza a Konzorcium a területet tulajdonosának.

A 2/c Ideiglenes munkahelyi gyűjtő
A 2/c Ideiglenes munkahelyi gyűjtő képe az elbontáskor
Megérkeztek Tácra a gólyák
2017/03/07

2017-03-07-én közös terepbejárást tartottak a Madártani Egyesület biológus szakemberei és a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium munkatársai a Sárvíz-Nádor csatorna Sárbogárd külterületét érintő szakaszán az Örspusztai híd és az Sárbogárdi MÁV híd között, ahol kíméleti területeket jelöltek ki fakarókkal megjelölve, valamint fotózva és GPS koordinátákkal megjelölve a védendő fákat, facsoportokat. Mindeközben a fellelhető élővilág egyedei is lencsevégre kerültek.

Jellegzetes mederkép
Hódrágta fatörzs
Moha
Elpusztult madár tollai
Egyesek zöldebbek
Terepbejárás
Átjáró
A vadászok nyomai
Talajvízfigyelő kút
Nádas tájkép
Tapló
A fakorona erezete
Rügyfakadás
Nád
Kíméleti szakasz karótól karóig
Kócsagok a leeresztett halas tó szélében
Sirályok a leeresztett halas tó szélében
A szépséges nádas
A sábogárdi vasúti híd
Egy hatalmas fészek
Egy ritka gombaféle
Mintha pecsétviasz gomba lenne
Eplusztult fa törzse
Barka virágzat
Íme a védendő fa
Dekoratív magházak
Védendő facsoport
Odvas fa - kiváló élőhely
Védendő facsoport dokumentálása