Hírek, események

2018/10/09

A Sárbogárdi híd alatti mederszakaszon belső szállítási utak megerősítése történik mindkét parton. Ugyanakkor az ott létesített 5. sz. Ideiglenes munkahelyi gyűjtő is üzemel, ki és beszállítások történnek, ezért a Sárbogárd - Nagyhörcsök közötti közúti híd mindkét végénél sebességkorlátozó táblák és forgalomirányítók segítik az arra közlekedőket. Kérjük, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az arra járók. Mivel a mindkét oldali depónia munkaterület, ahol munkagépek és teherautók közlekednek, ezért a munkaterületen idegeneknek tartózkodni balesetveszélyes és tilos.

Figyelmeztető táblák a munkaterületek bejáratánál
Murvaszórás a csatorna jobb oldalán
Járhatóan egyenletes útalap kialakítása a jobb oldalon
Geotextília terítése
Földtükör és geotextília terítése
A régi útállapot
2018/09/25

2018. 09. 25-én az alapkotrás lezárult a 2018-as évet érintően.

2018/09/13

A Soponyai híd alatti mederszakaszon tart a meder-helyreállítás.

Több munkagép is dolgozik egyszerre
Padkaépítés a jobb oldalon
Meder-helyreállítás a Soponyai híd alatt
2018/09/11

KDT VÍZIG Szfvár0172-0079/2018 sz. levelében 2018. 09.10-én 18:00 órától megszüntette a 2018. 09. 05-én elrendelt I. fokú belvízvédelmi készültséget. Kivitelező minden munkanem tekintetében folytathatja a munkavégzést.

Rézsü kialakítása a Soponyai híd felett
Mederkotrás a Sárbogárdi híd felett
Kiürült a 4. sz. Ideiglenes munkahelyi gyűjtő
Áradás vízszintje a Kálozi híd alatt
Árhullám után
2018/09/05

Árhullám levonulása miatt első fokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Nádor-csatornán. E miatt ideiglenesen szünetel a mederrendezés, valamint a kármentesítési kotrás munkálatainak végzése.

Nagy víz a 4. sz. Ideiglenes munkahelyi gyűjtő mellett
Nagy víz a Kálozi híd alatt
Vízmérce a Kálozi híd alatt