Hírek, események

2015/04/23

A KDT VÍZIG 2015. 04. 22-én értesítette a Kivitelezőket, hogy a Séd-Nádor vízszintjének csökkenése lehetővé tette az árvízvédelmi fokozatok megszüntetését. Továbbá jelezte a KDT VÍZIG, hogy az oldaldepóniák már megfelelő mértékben kiszáradtak ahhoz, hogy a depóniákon közlekedhessenek a mederkotrást végző munkagépek és a hulladékszállító járművek.

Kis vízi meder az Úrhidai híd felett
Jól járható padkaszint
2015/04/14

A vegetációs időszak beindulásával párhuzamosan megkezdődtek a tavaszi és kora nyári növény és állattani megfigyelések a kármentesítendő Sárvíz-Nádor vízfolyás mentén.
A megfigyelések célja a védendő növény- és állatfajok feltérképezése, a védett egyedek szükség szerinti biztonságba helyezése.
A védendő fajok a Sárvíz-Nádor csatorna mentén a madarak, hüllők, kétéltűek és egyes hal féleségek közül várhatók.

A madártani megfigyelések egyben a fészkelő helyek felderítését és védelembe helyezését is célozzák. A hüllők és kétéltűek felmérésére -az évszakos felmelegedés során...

Áttelepítés a Malom-csatorna egy másik szakaszán
A mentett halak átúsznak a közeli Malom-csatornába
Szivárványos ökle
Tarka géb
Vágó csík
Razbóra
Nagy kócsag
Domolykó
Karika keszeg
A halak mentése elektromos lehalászással történik
Jégmadár fészkelő helye
2015/04/02

Március hónapban folyamatosan csökkent a Sárvíz-Nádor csatorna vízszintje. Április hónapban várható, hogy a vízszint az 1. fokú belvízvédelmi készültségi szint alá csökken, és ezzel munkavégzésre alkalmassá válik a munkaterület. A munkák legelőször a 2015-dik évben Sárszentmihály és Aba külterületén kezdődhetnek majd el.

Sárszentmihály külterületén
Csökkenő vízszint
2015/01/31

A 2015. év első hónapjában a kezdeti száraz hideg napok után a hónap második felében ismét enyhébbre és csapadékosabbra fordult az időjárás, és ismét - az évszakot tekintve - szokatlanul magas vízállást tapasztaltunk a Séd-Nádor vízfolyáson. A 2015. 01. 26-i fotók (készítette a Nitrokémia Zrt. és a Konzorcium) jól szemléltetik a január hó végi állapotokat a Sárszentmihály és Aba közötti mederszakaszon. A fotókon látható, hogy a meder parti sávjaiban kialakított utak szintjéhez deciméteres közelségbe emelkedett a vízszint.
A vízfolyás sárszentmihályi és cecei vízmércéin észlelt...

Magas belvízállás a belső szállítási út mellett
Magas vízállás a Sárvíz-Nádor csatornán
2014/12/31

A Séd-Nádor vízfolyás 3. szakaszának első 16,5 km-es alszakaszán (Sárszentmihály és Aba közötti mederszakaszon) a 2014-dik évben az alábbi, a beavatkozást előkészítő munkálatokat végezte el a kivitelező:
- lőszermentesítés;
- akadályozó növényzet eltávolítása;
- geodéziai felmérések;
- talajminta-vételezések és kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok;
- adatfeldolgozások és a beavatkozást igénylő szennyezett mederüledék térbeli helyzetének pontos meghatározása, valamint a kotrási tervek elkészítése;
- a hulladék kiszállítását biztosító földutak megerősítő...

Projekt tábla a Felsőszentiváni duzzasztónál
Belső szállítási út megerősítve
Régészeti feltárás a 2. számú munkahelyi gyűjtő területen
Lőszermentesítők az M7-es autópálya hídjánál
Lakossági tájékoztató plakát az Aba külterületén történő kiszállításról
II. világháborús lőszerek elszállításra készen