Hírek, események

2015/09/21

Szórólapon kiértesített időpontban, 2015. 09. 16-án, 10:00-kor Aba külterületén az Aba – Felsőszentiván (Bodakajtor) közötti közút és a csatorna, illetve az Ideiglenes munkahelyi gyűjtő hely felé vezető földút kereszteződésénél találkoztak a Megrendelő és a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium képviselői, szakemberei Aba és Felsőszentiván (Bodakajtor) lakosaival.

Jelenlévők közösen megtekintették az Ideiglenes munkahelyi gyűjtő helyet, annak műszaki kivitelezését, a belső szállításra megerősített organizációs utat egészen a Felsőszentiváni tűs gátig, valamint a meder jelenlegi állapotát....

Területbejárás és tájékoztatás a Felsőszentiváni tűs gátnál
A csatorna medrének megtekintése
A Zichy kastély területén álló víztorony
Ideiglenes munkahelyi gyűjtőhely Aba külterületén
Találkozó a megbeszált helyen
2015/09/13

A Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium helyszíni tájékoztatás tart Aba és Bodakajtor lakosai részére 2015-09-16-án. Találkozó az Aba - Bodakajtort összekötő aszfaltút és az arról a csatorna felé leágazó földút kereszteződésénél, délelőtt 10 órakor. Megtekintjük az Ideiglenes munkahelyi gyűjtő területet, és válaszolunk kérdéseikre. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Tisztelt Abaiak és Bodakajtoriak! - Séd-Nádor tájékoztató.jpg
Tajekoztato-Altalanos-Kepekkel-2015-szeptember_Oldal_1.jpg
Tajekoztato-Altalanos-Kepekkel-2015-szeptember_Oldal_2.jpg
2015/08/31

A mai nappal megindultak a külső szállítások az Úrhidai hídnál lévő Ideiglenes munkahelyi gyűjtő területről, ahonnan 15 db leponyvázott nyerges tehergépkocsi szállítja a kotrási meddőt Kesztölcre.

Mederüledék beszállítása a partélről az Ideiglenes munkahelyi gyűjtő helyre
Két rakodó munkagép várja a szállító járműveket
Hulladék felrakása közúti szállításra alkalmas tehergépjárműre
Az 1. sz. Ideiglenes munkahelyi gyűjtő hely
Leponyvázott terehautó szállítja el a hulladékot az Ideiglenes munkahelyi gyűjtő helyről
2015/07/22

Sárszentmihály külterületén a duzzasztó alatt a mai nappal (2015-07-22) megkezdődött a Sárvíz-Nádor csatorna mederkotrása a megfelelő tervezés és terepi előkészítést követően. A kikotort szennyezett mederüledék minimum 15 napig víztelenítés és további vizsgálatokhoz mintázás céljából a partélen marad. Ezt követően a mederüledéket a terepi viszonyok között is közlekedésre alkalmas teherautókkal kivitelező elszállítja az Úrhida-Székesfehérvár közötti fő közlekedési út hídja mellett kialakított ideiglenes munkahelyi gyűjtő területre, ahol azt közúti közlekedésre alkalmas járművekre rakja át,...

Sárszentmihály felé
Ideiglenes munkahelyi gyűjtő terület
Virágkáka megmaradt a Sárpentelei híd alatt
Mederkotrás
Két kotróval folyik a munka a mederben
A Sárpentelei híd alatti mederszakasz kotrása
Kanalas kotró közelről
A Sárpentelei híd alatt
2015/06/11

2015-06-11-én folytatódott az halbiológiai megfigyelés és mentés a kármentesítendő Sárvíz-Nádor vízfolyás mentén.
A megfigyelés célja a védendő állatfajok feltérképezése, a védett egyedek szükség szerinti biztonságba helyezése.

A halak felmérése április második felében megkezdődött, és már több védett faj reprezentáns egyedeinek biztonságot nyújtó helyre történő áttelepítése is megtörtént. A felmérési és mentési munkálatok a meder kotrási munkálatait megelőzik. A cél az, hogy a kotrások során védendő fajok egyedei a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.

Honlapunk...

Razbora
Partraszállás
Mederkép a csónakból fotózva
Réti csík
Réti csík és folyami géb
Vödörben a védett fajok egyedei
Víztükör
Védett egyedek válogatása
 Vörösszárnyú keszeg - Scardinius erythrophthalmus
Küsz
A táci hídtól lefelé
A táci hídnál
A jobb part közelében
Kifogott halak a hálóban
Az áttelepítésre váró védett egyedek
Karika keszeg felnőtt példánya
Karika keszeg
Szivárványos ökle
Bodorka - Rutilus rutilus