Hírek, események

2014/09/20

2014. szeptember 20. és október 15. között megtörtént a Sárvíz-Nádor csatorna 81+170 km-szelvénytől 80+270 km-szelvényig terjedő szakaszának zoológiai- és botanikai terep-felmérésére, amelyet a NATURAQUA Kft. megbízásából a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és az EDAL Környezettervező Bt. szakemberei végeztek el.

A felmérés kiterjedt a vízfolyás medrére, a mentett oldali és a hullámtéri rézsűkre, illetve a vízfolyás partja menti kb. 20-20 m-es területsávra.

A felmérések eredménye alapján a szakemberek megállapították, hogy a területen nincsenek védett növényfajok...

2014/09/14

2014. 09. 14-én 12:00-tól III. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el a KDT VÍZIG a Séd-Nádor csatorna Ősi-Cece szakaszán, amely érinti Séd-Nádor csatorna 3. kármentesítési szakaszát (Sárszentmihály és Cece között).
A III. fok részben vagy egészben történő visszavonásáig az érintett munkaterületen a terepi előkészítő munkavégzést a KDT VÍZIG kéri felfüggeszteni. Mindezek értelmében jelenleg nem folyik terepi munkavégzés a Sárvíz-Nádor csatorna első 17 km-es szakaszán, amely Sárszentmihály és a Felsőszentiváni tűs gát között van.

Árad a Sárvíz-Nádor csatorna
2014/09/05

2014. 09. 5 és 18-a között a Séd-Nádor csatorna kármentesítése – 3. kármentesítési szakasz 1. (Sárszentmihály – Alsó malom) és a 2. számú munkahelyi gyűjtőterületén (Aba külterület – szántóföld) régészeti próbafeltárásokat végzett a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ a Szent István Király Múzeum bevonásával (adatgyűjtés és próbafeltárás).

Az elvégzett régészeti kutatásról és feltárásról a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ a Szent István Király Múzeum bevonásával Előzetes régészeti dokumentációt készített, amely szerint munkavégzés tekintetében...

Régészeti lelet helye a 2. számú munkahelyi gyűjtő területen
Régészeti lelet helyszínének megjelölése
Régészeti feltárás a 2. számú munkahelyi gyűjtő területen
Régészeti feltárás a 2. számú munkahelyi gyűjtő területen
Kiásott régészeti lelet helye a 2. számú munkahelyi gyűjtő területen
A terület lelőhely-diagnosztikai vizsgálata
2014/07/24

2014. 07. 24-én kezdődött a beavatkozási munkálatokhoz szükséges terület-előkészítő lőszermentesítés, amelyet a Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium egyik szak-alvállalkozója végez a Séd-Nádor csatorna Sárszentmihályi duzzasztótól a Felsőszentiváni tűs gátig tartó szakaszán. A területen már eddig is jelentős mennyiségű fel nem robbant II. világháborús lőszert találtak a tűzszerészek, amelyeket hatástalanítás céljából folyamatosan elszállítanak a munkaterületről. A lőszer-mentesítési munkák várhatóan ez év decemberében fejeződnek be.

Lőszerek biztonságos elszállítása
II. világháborús lövedékek
II. világháborús aknagránát
A mederben búvárok keresik meg a lövedékeket
2014/07/03

A munkaterület birtokában a kivitelező Sárvíz-Nádor 2014 Konzorcium részletes területbejárást tartott a terület előkészítésében érintett vállalkozók számára. A bejáráson meghívottként részt vettek a tervezők, geodéták, lőszermentesítők, szakkivitelezők.
A területbejáráson az érintettek tájékozódtak a feladatról és a területi adottságokról, lehetőség nyílt a vízfolyás munkakezdés előtti állapotának fotózására, néhány a mederre és annak környezetére jellemző fotóképet a fotógalériában is rögzítettünk és egyúttal ajánljuk figyelmébe a tisztelt honlaplátogatóknak.

A Felsőszentiványi tűsgát
Közúti híd a Felsőszentiványi tűsgátnál
Mederkép a Felsőszentiváni tűsgát felett
A Felsőszentiváni tűsgát távolból
Csősz külterületi mederkép
Mederkép Tác külterületén
Egy kiszállításra is alkalmasnak látszó erős közúti híd Tác külterületen
Újabb műtárgy
Itt járunk éppen - Tác külterület
Állattartás mederközelben
Mederkép Tác felé haladva
Egy alsóbbrendű közút betonhídja
További mederkép Szabadbattyán külterületén
Együtt a Nádor-csatorna és a Malom-csatorna a Szabadbattyáni vasúti híd alatt
Vízszintszabályozó műtárgy a horgász tónál a Nádor-csatornán
Horgász tó Szabadbattyán alatt
Mederkép a Szabadbattyáni vasúti hídnál
Mederkép az M7 felé haladva
Helyszíni tájékozódás térképpel, GPS-el
Lovak a Szabadbattyán alatti közműátvezetésnél
Mederkép Szabadbattyán alatt
Kommunális hulladék a mederben
Átkelés a "Sóhajok hídján" a 7-es út alatt
Mederkép Szabanbattyánban
Meder-tájkép
Közműátvezetés a vízfolyás felett
Az állatok lejárnak a vízfolyáshoz
Állattartók kerítései szakaszolják a nagy vízi medret
Mederkép Szabadbattyán felé haladva
Szabadbattyán, közúti hídtól lefelé
Szabadbattyán közúti hídnál
A meder jelenlegi állapota
Mederkép a Sárszentmihályi duzzasztó alatt
Terepbejárás indul
Sárszentmihályi duzzasztó
A Gaja patak torkolata - itt kezdődik a Séd-Nádor projekt 3. szakasza