Hírek, események

2015/08/31

A mai nappal megindultak a külső szállítások az Úrhidai hídnál lévő Ideiglenes munkahelyi gyűjtő területről, ahonnan 15 db leponyvázott nyerges tehergépkocsi szállítja a kotrási meddőt Kesztölcre.

Mederüledék beszállítása a partélről az Ideiglenes munkahelyi gyűjtő helyre
Két rakodó munkagép várja a szállító járműveket
Hulladék felrakása közúti szállításra alkalmas tehergépjárműre
Az 1. sz. Ideiglenes munkahelyi gyűjtő hely
Leponyvázott terehautó szállítja el a hulladékot az Ideiglenes munkahelyi gyűjtő helyről
2015/07/22

Sárszentmihály külterületén a duzzasztó alatt a mai nappal (2015-07-22) megkezdődött a Sárvíz-Nádor csatorna mederkotrása a megfelelő tervezés és terepi előkészítést követően. A kikotort szennyezett mederüledék minimum 15 napig víztelenítés és további vizsgálatokhoz mintázás céljából a partélen marad. Ezt követően a mederüledéket a terepi viszonyok között is közlekedésre alkalmas teherautókkal kivitelező elszállítja az Úrhida-Székesfehérvár közötti fő közlekedési út hídja mellett kialakított ideiglenes munkahelyi gyűjtő területre, ahol azt közúti közlekedésre alkalmas járművekre rakja át,...

Sárszentmihály felé
Ideiglenes munkahelyi gyűjtő terület
Virágkáka megmaradt a Sárpentelei híd alatt
Mederkotrás
Két kotróval folyik a munka a mederben
A Sárpentelei híd alatti mederszakasz kotrása
Kanalas kotró közelről
A Sárpentelei híd alatt
2015/06/11

2015-06-11-én folytatódott az halbiológiai megfigyelés és mentés a kármentesítendő Sárvíz-Nádor vízfolyás mentén.
A megfigyelés célja a védendő állatfajok feltérképezése, a védett egyedek szükség szerinti biztonságba helyezése.

A halak felmérése április második felében megkezdődött, és már több védett faj reprezentáns egyedeinek biztonságot nyújtó helyre történő áttelepítése is megtörtént. A felmérési és mentési munkálatok a meder kotrási munkálatait megelőzik. A cél az, hogy a kotrások során védendő fajok egyedei a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.

Honlapunk...

Razbora
Partraszállás
Mederkép a csónakból fotózva
Réti csík
Réti csík és folyami géb
Vödörben a védett fajok egyedei
Víztükör
Védett egyedek válogatása
 Vörösszárnyú keszeg - Scardinius erythrophthalmus
Küsz
A táci hídtól lefelé
A táci hídnál
A jobb part közelében
Kifogott halak a hálóban
Az áttelepítésre váró védett egyedek
Karika keszeg felnőtt példánya
Karika keszeg
Szivárványos ökle
Bodorka - Rutilus rutilus
2015/04/23

A KDT VÍZIG 2015. 04. 22-én értesítette a Kivitelezőket, hogy a Séd-Nádor vízszintjének csökkenése lehetővé tette az árvízvédelmi fokozatok megszüntetését. Továbbá jelezte a KDT VÍZIG, hogy az oldaldepóniák már megfelelő mértékben kiszáradtak ahhoz, hogy a depóniákon közlekedhessenek a mederkotrást végző munkagépek és a hulladékszállító járművek.

Kis vízi meder az Úrhidai híd felett
Jól járható padkaszint
2015/04/14

A vegetációs időszak beindulásával párhuzamosan megkezdődtek a tavaszi és kora nyári növény és állattani megfigyelések a kármentesítendő Sárvíz-Nádor vízfolyás mentén.
A megfigyelések célja a védendő növény- és állatfajok feltérképezése, a védett egyedek szükség szerinti biztonságba helyezése.
A védendő fajok a Sárvíz-Nádor csatorna mentén a madarak, hüllők, kétéltűek és egyes hal féleségek közül várhatók.

A madártani megfigyelések egyben a fészkelő helyek felderítését és védelembe helyezését is célozzák. A hüllők és kétéltűek felmérésére -az évszakos felmelegedés során...

Áttelepítés a Malom-csatorna egy másik szakaszán
A mentett halak átúsznak a közeli Malom-csatornába
Szivárványos ökle
Tarka géb
Vágó csík
Razbóra
Nagy kócsag
Domolykó
Karika keszeg
A halak mentése elektromos lehalászással történik
Jégmadár fészkelő helye